Tag: ขายออนไลน์ยุค New Normal

ซื้อขายสินค้าทั่วไป

ช็อปปิ้งออนไลน์ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนไทยในยุค New Normal

ช็อปปิ้งออนไลน์ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกมาตั้งแต่ต้นปี 2020 และยังคงระบาดอยู่อีกในหลายประเทศทางยุโยปทำให้วิถีชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยน จากการที่ต้องเดินทางไปทำงาน เดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินเล่นช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ พฤติกรรมเหล่านี้ของมนุษย์ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อย คนไทยเองก็มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตในช่วงหลังสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ ช็อปปิ้งออนไลน์ พฤติกรรมคนไทยในยุค New Normal หลังสถานการณ์โควิด ช็อปปิ้งออนไลน์ กับการใช้ชีวิตในช่วงหลังสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจออนไลน์ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อย่างที่ทราบกันดีว่าการซื้อของหรือช็อปปิ้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก แม้ว่าสถานการณ์ของโลกจะเลสหลายหรือเกิดวิกฤติของกินของใช้ในครัวเรือนก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การช็อปปิ้งออนไลน์ กลายเป็นพฤติกรรมคนไทยในยุค New Normal หลังสถานการณ์โควิดที่ขึ้นติดชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียว จากการที่คนไทยส่วนใหญ่ช็อปปิ้งสินค้าตามห้างร้านและตลาดก็เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นการช็อปปิ้งออนไลน์แทน ที่ให้ความสะดวกโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปเดินเลือกซื้อด้วยตัวเอง ซึ่งในขณะนี้การรวมกลุ่มในพื้นที่ที่มีคนอยู่มากเช่นห้างสรรพสินค้าหรือตลาดก็ยังคงเสี่ยงกับการรับเชื้อโรคและแพร่ระบาดไปทั่ว ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่พฤติกรรมการช็อปปิ้งของคนไทยจะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนถึง 90.91% ถือเป็นอันดับสูงสุดของพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปเลยล่ะ และนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น นอกจากบริษัท SME เล็ก ๆ ที่ทำธุรกิจด้านนี้แล้ว บริษัทใหญ่ ๆ ต่าง ๆ ก็หันมาลงทุนกับการช็อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นด้วยการใช้ระบบ Omni Chanel ที่สร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายทั้งแบบ Offline และ Online ไปพร้อม ๆ กัน […]

Back To Top