Tag: ตลาดออนไลน์

ซื้อขายสินค้าทั่วไป

การเติบโตของ การช็อปปิ้งออนไลน์ (Online shopping) ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

การช็อปปิ้งออนไลน์ เป็นตลาดใหม่ในประเทศไทยที่เริ่มเกิดขึ้นหลังจากอินเทอร์เน็ต 3G/4G ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมและชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างช้ากว่าประเทศทางยุโรป อเมริกา และประเทศจีนพอสมควรเลยล่ะ เพราะทางฝั่งนั้นเขาเริ่มใช้วิธีการช็อปปิ้งออนไลน์มาก่อนเราแล้วนั่นเอง และกลายเป็นเรื่องปกติในการช็อปปิ้งด้วยการสั่งซื้อของทางออนไลน์ มาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่อินเทอร์เน็ตทางมือถือได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยแล้วการช็อปปิ้งของคนไทยแตกต่างออกไปอย่างไรบ้าง การเติบโตของการช็อปปิ้งออนไลน์ Online shopping จากช่วง 6 ปีที่ผ่านมา การช็อปปิ้งออนไลน์ มีความเสถียรมากขึ้นทำให้คนไทยสารมารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับธุรกิจต่าง ๆ ได้มากขึ้น การเติบโตของการช็อปปิ้งออนไลน์ Online shopping จากช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2012 ที่อินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์ในไทยเริ่มมีความเสถียรมากขึ้นทำให้คนไทยสารมารถใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารรวมทั้งเชื่อมต่อกับธุรกิจต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อปี 2014 นักวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ต่าง ๆ ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความน่าจะเป็นในอนาคตอันใกล้ว่าธุรกิจออนไลน์มีแนวโน้มว่าจะรุ่งมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะการซื้อขายของออนไลน์ที่ใช้ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องจายหน้าร้าน และผู้คนสามารถเข้าถึงการซื้อขายได้จากทั่วทุกมุมโลกนั่นเอง ซึ่งในช่วงปี 2014 นี้เองมีผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์มากขึ้นถึง 70% เลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปลีก และธุรกิจเล็ก ๆ อย่าง SME ซึ่งในยุคนั้นผู้คนยังมีความกลัวกันอยู่บ้างว่าการซื้อขายอาจไม่สำเร็จ กลัวว่าจะถูกโกง หรือเกิดปัจจัยอื่นในแง่ลบเพิ่มเติม ทว่าผู้คนก็ยังคงให้ความสนใจและเลือกซื้อสินค้าออนไลน์กันอย่างไม่ขาดหาย ดังนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายจึงเริ่มมองว่าในอนาคตธุรกิจออนไลน์จะไปได้กว้างขึ้นขนาดที่บริษัทใหญ่ […]

Back To Top