Tag: โรบินสัน (Robinson

ซื้อขายสินค้าทั่วไป

เปิดประสบการณ์ การช็อปปิ้งแนวใหม่จาก เซ็นทรัล และ โรบินสัน ที่สามารถช็อปปิ้งได้อย่างหลากหลายมากขึ้น

เซ็นทรัล และ โรบินสัน เซ็นทรัล (Central) และโรบินสัน (Robinson) ห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งและสองของเมืองไทยจากบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้เริ่มออกกลยุทธ์ใหม่เพื่อการเข้าถึงลูกค้าและรับมือกับสถานการณ์ของโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา โดยเริ่มใช้กลยุทธ์ Omni Channel เพื่อให้ลูกค้าสามารถช็อปปิ้งได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทเซ็นทรัลรีเทลก็มีแพลนที่จะเปิดตัวการช็อปปิ้งแนวใหม่ในไม่ช้านี้แล้วล่ะ เปิดประสบการณ์การช็อปปิ้งแนวใหม่จากเซ็นทรัลและโรบินสัน เร็ว ๆ นี้ เซ็นทรัล และ โรบินสัน ที่มีการสื่อสารกับลูกค้าให้มีความหลากหลาย และสร้างแพลตฟอร์มการค้าขายออนไลน์ โดยกลยุทธ์ Omni Channel ที่ทางบริษัทเซ็นทรัลรีเทลจะเริ่มใช้ในการเปิดประสบการณ์การช็อปปิ้งแนวใหม่จากเซ็นทรัลและโรบินสัน คือการใช้วิธีการสื่อสารกับลูกค้าให้มีความหลากหลายและมากช่องทางมากยิ่งขึ้น คือนอกจากการเปิดหน้าร้านขายของ (Offline) ก็มีแพลนจะสร้างแพลตฟอร์มการค้าขายออนไลน์ (Online) ขึ้นมาด้วยนั่นเอง ซึ่งเหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิดที่คนส่วนใหญ่หันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น และเดินห้างซื้อของน้อยลง แม้ช่วงนี้คนจะเริ่มกลับมาเดินห้างกันมากขึ้นแล้วแต่ทางบริษัทเซ็นทรัลรีเทลได้มองไปในระยะยาวเผื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่คนต้องอยู่บ้านกันอีก ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบกับการช็อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าอย่างช่วยไม่ได้ เปิดประสบการณ์การช็อปปิ้งแนวใหม่จากเซ็นทรัลและโรบินสัน ซึ่งห้างสรรพสินค้าทั้งสองแห่งนี้มีสาขารวมกันกว่า 74 สาขาทั่วประเทศไทยเรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งยังมีสินค้าคุณภาพทั้งในหมวดหมู่ของเสื้อผ้า อาหาร และของใช้ในบ้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อทุกครัวเรือน แม้จะมีความมั่นคงขนาดนี้แต่ก็อาจจะแพ้ต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง […]

Back To Top